Presentació i Objectius

EuropeG es crea l’any 2011 dins el marc de la Fundació IEB amb el suport d’Obra Social “la Caixa”, Abertis, Gas Natural Fenosa, Fundació Agbar, Agrolimen i Grupo Planeta. EuropeG neix amb vocació de contribuir a la creació i la divulgació d’opinió qualificada sobre temes que siguin considerats especialment rellevants en l’àmbit de l’economia i l’orientació de la política econòmica a Catalunya, Espanya i Europa. L’objectiu és analitzar i oferir propostes als actors rellevants als àmbits institucional, econòmic, social i polític.

Per a aquesta funció, es nodrirà de la investigació realitzada per centres de recerca i per departaments universitaris, així com de les aportacions dels seus membres. EuropeG pretén establir-se com a pont, rigorós i amb un elevat capital de credibilitat i prestigi entre el món acadèmic i l’opinió pública. EuropeG ha de contribuir a crear consensos bàsics i transversals en els temes en què intervingui i intentarà exercir una tasca de lideratge en el terreny del pensament.