Membres

EuropeG està integrat per experts de reconegut prestigi en l’àmbit de l’economia.

Antoni Castells | Director Europe G

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, és catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. Autor de nombrosos articles i llibres relacionats amb temes de federalisme fiscal, economia regional i estat del benestar.

Ha estat director del Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari de l’esmentada universitat, professor visitant de la Johns Hopkins University (Baltimore), fundador i codirector del curs de Postgrau (actualment Màster) en Hisenda Autonòmica i Local i cofundador i primer director de l’IEB (Institut d’Economia de Barcelona), centre d’investigació de referència en federalisme fiscal i economia regional.

Després del seu pas com a economista a la Divisió Internacional de Banca Catalana, el Servei d’Estudis de Banca Catalana i la Corporació Metropolitana de Barcelona, ha estat síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, membre de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat, membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu, parlamentari al Parlament de Catalunya i conseller d’Economia i Finances del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2010).

És president del Consell Assessor de la Fundació Catalunya-Europa, membre del Consell Consultiu de FUNCAS i membre del Patronat de la Fundació Arxiu Tarradellas.

Antoni Castells

Josep Oliver | Codirector Europe G

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. És autor de nombrosos treballs sobre l’anàlisi del consum i la inversió en capital humà de les famílies, la distribució de la renda i l’anàlisi de les economies catalana i espanyola, i de les seves interrelacions, així com sobre les especificitats dels seus mercats de treball i l’impacte econòmic de la immigració.

També és col•laborador habitual en diversos mitjans de comunicació. Premi Catalunya d’Economia 1994 i Premi Sardà Dexeus Col•legi d’Economistes de Catalunya al millor llibre d’economia el 2005 i el 2008 (obres col•lectives). Ha estat vicerector de Professorat de la UAB, i actualment és membre del Consell de Govern de la UAB i director del Departament d’Economia Aplicada d’aquesta universitat. També ha estat membre de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), coordinador general de l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, membre de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat dels Títols i Programes de l’Agència Catalana d’Avaluació Universitària, membre de la comissió encarregada d’identificar les causes i proposar remeis al diferencial d’inflació de Catalunya amb Espanya, membre de la Comissió Científica que ha establert les bases del Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya i membre del Comitè Científic que va elaborar els materials necessaris per confeccionar l’Estratègia catalana per l’ocupació per al Pla general d’ocupació de Catalunya.

Ha estat assessor del Servei d’Estudis de CatalunyaCaixa des de 1995, director de l’Índex Manpower sobre la situació del mercat de treball a Espanya, director (juntament amb E. Aja i J. Arango) de l’Anuari de la Immigració, editat pel CIDOB i altres institucions espanyoles, i membre del Consell Rector de l’Agència Catalana per a l’Avaluació de les Polítiques Públiques (IVÀLUA).

Antoni Castells

Rafael Myro

Catedràtic Emèrit d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, institució a què pertany des del 1975. És autor de nombrosos treballs sobre l’economia espanyola, especialment referits al seu creixement, l’especialització i la competitivitat de la indústria, el comerç exterior i el paper de la inversió estrangera, que han estat publicats en diversos llibres i en articles recollits a revistes econòmiques espanyoles i internacionals. Així mateix, ha col·laborat amb el govern central i diversos governs regionals en l’anàlisi de la indústria, la competitivitat exterior i les línies d’orientació de la política industrial. En el marc d’aquesta col·laboració, ha dirigit més de 35 projectes de recerca contractats i finançats per organismes públics. El 2023 va rebre de la Secretaria d’Estat de Comerç la Medalla al Mèrit al Comerç, pels seus treballs sobre el comerç exterior d’Espanya i per la seva col·laboració amb l’Administració Pública en aquest àmbit.

Ha estat membre del Consell Acadèmic del Reial Col·legi Complutense a la Universitat de Harvard (2007-2011), i dels Consells de Redacció de diverses revistes econòmiques. Entre els anys 2000 i 2007 va dirigir el departament d’Economia Aplicada II de la UCM. Des del 1994 fins al 2002, va ser director del Programa d’Economia Europea de l’Institut Universitari Ortega i Gasset, dins del qual es va oferir primer un Màster en Economia Europea i després un Doctorat en Integració Econòmica i Monetària Europea. Del 1983 al 1989, va dirigir l’Escola d’Economia del Col·legi d’Economistes de Madrid. També és assessor de la Càtedra Santander Nebrija en internacionalització d’empreses, contribuint a la formació d’una xarxa d’investigadors en economia internacional i a l’organització de les Jornades de Recerca en Internacionalització.

Antoni Castells

Emilio Ontiveros (†)

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Madrid, és catedràtic d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma de Madrid. És fundador i president d’Analistas Financieros Internacionales (Afi). És autor de diversos llibres i nombrosos articles a revistes acadèmiques i en mitjans de comunicació.

Ha estat president de la Ponència sobre convergència amb la Unió Europea en Societat de la Informació. És membre del Consell Assessor per a l’Administració Electrònica i del Consell Assessor d’Innovació del Parc Científic de Madrid (UAM). El desembre de 2006 va ser nomenat per l’alcalde de Madrid membre del Consell Director de la Ciutat de Madrid. És membre del Consell Assessor de la Fundació CYD i del patronat d’algunes fundacions, així com de diversos consells d’administració i assessors d’empreses i institucions.

Entre els premis rebuts, a més dels concedits a la seva tesi doctoral, destaquen el IX Premi Círculo de Empresarios d’investigació econòmica i el Premi Mi Cartera de Inversión al Fomento de la Cultura Económica y Financiera. L’any 2000 va rebre la placa de reconeixement al Mèrit Regional per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. Ha estat Fellow del Real Colegio Complutense, a la Universitat de Harvard, i membre del Grup d’Investigació Avançada en Economia Internacional i visiting scholar a la Wharton School – Universitat de Pennsilvània.

Antoni Castells

Martí Parellada

Doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. És autor de nombrosos articles i llibres sobre l’economia espanyola i catalana en particular.

A partir de l’any 2003 és director de l’Informe anual sobre el paper de les universitats en el desenvolupament regional de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CyD). Així mateix, en el marc de la Fundación CYD, ha dirigit diversos treballs entre els que destaquen els relacionats amb el mercat de treball de titulats universitaris i la governança de les universitats. És director de la Revista Econòmica de Catalunya i president del Consell Assessor de la Memòria Econòmica de Catalunya que edita anualment el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. És president del comitè executiu del Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (centre Ernest Lluch), patró de la Fundació ICO i president de la Fundació Institut d’Economia de Barcelona.

Ha estat director general de la Fundació Bosch i Gimpera (1984-1986), vicerector de la Universitat de Barcelona (1986-1990) i professor convidat a la Johns Hopkins University de Baltimore (Estats Units). Des de 1992 i fins l’any 2002 fou director de Les Heures, centre de formació continuada de la Universitat de Barcelona i fins el 2017 director de l’Institut d’Economia de Barcelona. També ha estat vocal del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, president del Consell Català d’Estadística, de l’Associació Espanyola de Ciència Regional des de l’any 2000 al 2008 i de l’Associació Catalana de Ciència Regional. Ha format part del Council de la European Regional Science Association. Ha estat membre del Comitè d’Experts de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern espanyol i del GRENCYT (Grup de Reflexió de la Estratègia Nacional de Ciència i Tecnologia) del Pla Nacional d’R+D+I, 2008-2011.

Antoni Castells

Vicente Salas

Professor Emèrit de la Universitat de Saragossa, membre de l’IEDIS i investigador associat de FUNCAS. Llicenciat i Màster en Administració d’Empreses per ESADE i Màster of Science i Doctor en Management Science per la Universitat de Purdue (USA). Professor catedràtic d’organització d’empreses a les Universitats de Saragossa i Autònoma de Barcelona i professor visitant de les universitats de Stanford i Connecticut.

Ha estat membre del Consell de Govern (1994-1998, 2006-2018) i de la Comissió Executiva (2006-2018) del Banc d´Espanya. Especialitzat en l’anàlisi econòmica de l’empresa, ha publicat diversos llibres i articles a revistes acadèmiques nacionals i internacionals de la seva àrea d’especialització. Ha format part dels patronats del CEMFI i de l’Institut d’Anàlisi Econòmica i dels comitès científics de la Fundació BBVA i FEDEA. Ha estat reconegut amb les distincions següents: Premi Rei Jaume I d’Economia, Medalla al Mèrit Professional pel Govern d’Aragó, Premi Juan Sardá d’Economia, Gran Creu al Mèrit al Servei de l’Economia, la Medalla Basilio Paraíso i Doctor Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Antoni Castells

Gemma García | Coordinadora Europe G

Doctora amb premi extraordinari en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, és professora d’Economia Aplicada a l’esmentada universitat i membre de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Premi del Consejo Económico y Social per la tesi doctoral “Prestaciones por desempleo y duración del paro”. Especialitzada en el camp de l’economia laboral i regional, ha publicat nombrosos treballs i articles sobre aquestes matèries a revistes d’àmbit nacional i internacional. Ha estat avaluadora de les revistes Revista de Economía Aplicada i Revista Econòmica de Catalunya.

Ha estat codirectora i membre del consell assessor de la Memòria Econòmica de Catalunya editada anualment pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. Codirectora de l’obra col•lectiva “Economia catalana: reptes de futur” guardonada amb el Premi Joan Sardà Dexeus 2008 al millor llibre d’economia. Ha estat subdirectora general d’Estudis al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i directora de la revista Nota d’Economia (2004-2011).

Antoni Castells