Europe G – Activitats

Altres activitats

El projecte es pot plantejar, així mateix, la realització de jornades específiques obertes al públic (tipus seminari) amb participació de membres del grup i/o experts externs.

Policy brief

El Policy Brief és el document de síntesi que expressa l’opinió i la posició del Grup respecte de les qüestions que constitueixen els temes de debat del seminari permanent. S’editarà trimestralment i la seva presentació i difusió són essencials per assolir els objectius del projecte (crear opinió qualificada sobre temes rellevants).

Consultar Policy Brief

Reunions obertes

Al llarg de l’any es mantindran reunions restringides, però obertes a persones externes a EuropeG, amb la finalitat de contrastar les opinions del Grup i contribuir a formar-ne els posicionaments. Poden ser dues reunions l’any, amb un nombre d’entre vint i trenta persones destacades del món acadèmic, empresarial i policy makers, que pot comptar amb l’assistència de convidats especials dels mitjans de comunicació.

Seminari permanent

Integrat pels membres d’EuropeG, es reunirà quatre cops l’any per tractar els temes programats. El seminari permanent constitueix, de fet, el fil conductor del conjunt del projecte. El treball i debat en el seminari permanent donarà lloc als Policy Brief.

Reunions amb la “comissió de patronatge”

El Grup establirà un marc específic de col•laboració i coordinació amb les empreses que contribueixen al finançament del projecte. A aquest efecte, es constituirà una comissió (a la qual es pot anomenar Comissió de Patronatge o Comissió de Seguiment), que es consultarà i s’informarà sobre els temes rellevants relacionats amb el projecte: composició del Grup, programa del seminari permanent i activitats de difusió i divulgació. Els representants d’aquestes empreses hauran de desenvolupar un paper destacat en les reunions obertes a què es refereix el paràgraf següent.