Documents de treball

Documents

pdf

16.- Emergència de nous desequilibris financers: efectes de la Covid i paper del BCE i la UE

El document analitza l'impacte de la Covid i els canvis en la posició financera dels diferents agents institucionalsAutor: Josep OliverDescàrregues fins Juny de 2023 : 755
Descàrregues (abans 6/2023): 761
Mida: 555.57 KB
Descàrregues: 30
Data en la que s'afegit: 01-07-2020
pdf

14.- 'La recuperació 2013-19 i les seves perspectives: reabsorció de desequilibris financers i fragilitats pendents'

En el document s’analitza l’evolució de l’economia espanyola en la recuperació encetada el 2013 i els factors explicatius, amb un especial èmfasi en el paper del BCE. Així mateix, s’avalua el procés de despalanquejament dels sectors residentsAutor : Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 1054
Mida: 700.09 KB
Descàrregues: 23
Data en la que s'afegit: 25-06-2019
pdf

12.- "Solidaritat europea amb Espanya: el paper del BCE a la crisi i els efectes de la distensió monetària en el creixement 2015-17"

El document se centra en el paper del Banc Central Europeu d'ençà l'esclat de la crisi financera i el seu impacte en la recuperació econòmica a Espanya registrada en els darrers dos anys. Així mateix, aprofundeix en el procés de despalanquejament del sector privat al llarg dels darrers anys i la influència en la recuperació dels altres "vents de cua" que han afavorit el creixement a Espanya.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 1464
Mida: 286.54 KB
Descàrregues: 25
Data en la que s'afegit: 26-09-2017
pdf

11.- Presentació Policy Brief 9 "Recuperació i persistència de fragilitats: deute intern i sector exterior a Espanya 2013-2016"

Sumari: El creixement del PIB espanyol i la creació d'ocupació només són signes de solidesa econòmica aparent, però amaguen febleses rellevants com la necessitat de reconduir l'elevat deute net exterior i, també, la reducció dels passius exteriors exigibles.* Espanya continua exposada a canvis de la confiança exterior respecte de la nostre capacitat de pagament.* La política econòmica ha d'orientar-se cap a la millora de la prodctivitat i del sector exterior.* En l'àmbit intern, les necessitats de despalanquejament dels sectors privats no financers poden estimar-se entre el 20/30% del PIB, mentre que els nivells de deute del sector públic s'allunyen cada vegada més de l'objectiu del 60% que marca la UE.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 1495
Mida: 285.99 KB
Descàrregues: 25
Data en la que s'afegit: 26-09-2017
pdf

10.- "Espanya 2016: expansió monetària i fiscal i lenta reducció dels desequilibris de deute intern i exterior"

Sumari:1. Els canvis en el marc exterior el 2016:accentuació tendències de fons i paper determinant del BCE2. La responsabilitat del BCE en la recuperació 2014/2016:confiança, càrrega financera, despesa pública i inversió privada3. La dinàmica del despalanquejament intern:continua el progrés tant al sector financer com al sector privat no financer4. Balança exterior i deute amb la resta del mon: una insuficient reducció del palanquejamentAutor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 2109
Mida: 338.64 KB
Descàrregues: 26
Data en la que s'afegit: 13-06-2016
pdf

9.- Presentació Policy Brief 8 "La banca a l'eurozona: un sector en procés de transformació"

Sumari: "La banca a l'eurozona: un sector en procés de transformació" analitza amb detall l'impacte de la crisi en els diferents sistemes bancaris de l'eurozona, la situació actual de les polítiques regulatòries i apunta tendències sobre com quedarà el nou model de negoci després de la redefinició del sector.Autor: Antoni Garrido
Descàrregues (abans 6/2023): 1670
Mida: 2.04 MB
Descàrregues: 24
Data en la que s'afegit: 05-05-2016
pdf

8.- "Recuperació i persistència de fragilitats : vents de cua exteriors i demanda interna"

Sumari:1. La millora en curs i els vents de cua exteriors i interns: BCE, petroli i Comissió Europea2. L’accentuació de la recuperació el 2015 i la demanda interna: retorn al model de creixement previ a la crisi?3. La dinàmica del sector exterior: exportacions en valors màxims però de nou contribució negativa de les exportacions netes al creixement4. Persistència de fragilitats estructurals: excessos financers interns i exteriors i posició d’Espanya en el MIPAutor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 1834
Mida: 354.83 KB
Descàrregues: 23
Data en la que s'afegit: 23-12-2015
pdf

7.- "Fortaleses i debilitats de la recuperació: mercat de treball, demanda interna i desequilibris estructurals"

La millora de la conjuntura econòmica en els darrers mesos serveix de base per analitzar les fortaleses i debilitats que enfronta la recuperació de l'economia espanyola. El document presta una atenció especial als canvis registrats en el mercat de treballAutor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 2393
Mida: 484.47 KB
Descàrregues: 25
Data en la que s'afegit: 16-07-2015
pdf

6- "Economia espanyola 2014: l'ajust realitzat i els comptes pendents"

La reducció del deute privat ha anat acompanyat del deteriorament financer del sector públic, dificultant el despalanquejament necessari de l'economia espanyola. Els primers signes de recuperació econòmica van acompanyats d'una redistribució sectorial y factorial important.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 1942
Mida: 347.69 KB
Descàrregues: 31
Data en la que s'afegit: 10-12-2014
pdf

4- "Millores a l'activitat, productivitat, sector exterior i excessos de deute: situació actual i perspectives"

L'impuls de la demanda externa està permetent a l'economia espanyola sortir de la recessió. No obstant, les elevades taxes d'atur, la falta de crèdit i la necessitat de corregir el dèficit públic dificulten la recuperació de la demanda interna. El camí a recòrrer és encara llarg.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 2089
Mida: 449.56 KB
Descàrregues: 25
Data en la que s'afegit: 13-12-2013
pdf

3- "On estem de l'ajustament?: endeutament privat i públic, sistema financer i sector exterior "

La progressiva correcció en l'endeutament del sector privat en aquests darrers anys ha anat acompanyada d'un augment en els nivells de deute públic. Juntament a això s'ha registrat una millora sensible en els nivells de competitivitat-preu de l'economia espanyola.El document, base per a un debat mantingut amb representants del món acadèmic, empresarial i de mitjans de comunicació, presenta una anàlisi d'aquest procés en els anys 2008-2013.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 2201
Mida: 272.78 KB
Descàrregues: 29
Data en la que s'afegit: 17-07-2013
pdf

2-" Economia espanyola 2008-2013: lenta absorció de desequilibris i emergència de nous desajustos"

Els darrers anys s'ha iniciat un procés lent d'absorció dels desequilibris acumulats per l'economia espanyola (endeutament privat i dèficit exterior), al mateix temps que han sorgit nous problemes derivats de l'explosió del deute públic. El document, base per a un debat mantingut amb representants del món acadèmic, empresarial i dels mitjans de comunicació, presenta una anàlisi d'aquest procés en els anys 2008-2013.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 2357
Mida: 169.06 KB
Descàrregues: 27
Data en la que s'afegit: 16-04-2013
pdf

1- " Competitivitat, endeutament i ajustos a l'economia espanyola: elements per al debat"

La llarga fase expansiva registrada per l'economia espanyola entre 1995 i 2008 va generar desequilibris importants, sent-ne el més representatiu l'excesiu endeutament del sector privat. El document, base per al debat mantingut amb representants acadèmics, empresarials i dels mitjans de comunicació, analitza aquests desequilibris.Autor: Josep Oliver
Descàrregues (abans 6/2023): 2251
Mida: 128.91 KB
Descàrregues: 24
Data en la que s'afegit: 15-04-2013