Descàrregues - Policy Brief

Category: Policy Brief

Created 2021-04-21
Size 1.33 MB
Downloads 997

La resposta a la crisi de la COVID-19 pot significar un pas qualitativament important en l’acceleració del procés d’integració europea. És evident que la partida no està jugada i que hi ha nombrosos obstacles al davant. Però de la mateixa manera que la resposta de la UE al sotrac provocat per la Gran Recessió va suposar inicialment un retrocés, la resposta davant de la crisi de la COVID-19 resulta encoratjadora. Significa, com s’ha subratllat, obrir la via a avanços interessants cap a una unió fiscal, en els tres pilars en que aquesta es fonamenta: un pressupost comunitari digne d’aquest nom, uns recursos obtinguts directament en forma d’impostos pagats pels ciutadans i un Tresor capaç d’emetre deute. També pot contribuir a donar una passa cap a la unió del mercat de capitals, en la mesura en que es posarà en circulació un nou actiu de seguretat inqüestionable, com són els bons emesos per la Comissió. Reforça el paper de la Comissió i el Parlament, en detriment dels acords intergovernamentals. I, per damunt de tot, la resposta de la UE constitueix un missatge inequívoc de la voluntat de fer front plegats a les adversitats.


Created 2019-04-03
Size 826.15 KB
Downloads 1,912

Autors: Ángel Berges, Emilio Ontiveros i Ricardo Pedraz, Analistas Financieros Internacionales

Data de publicació: abril 2019

Tipus d'arxiu: pdf

El Policy Brief número 13 de EuropeG: El canvi climàtic imposa uns costos sobre futures generacions; no obstant això, la generació actual no té incentius per evitar-ho, el que provoca la denominada “tragèdia de l’horitzó”, com la va definir Mark Carney, president del Financial Stability Board (FSB) i governador del Banc d’Anglaterra.  Per resoldre aquesta paradoxa, i sobretot per establir els incentius apropiats, el millor és involucrar els mercats financers i posar preu als objectius i compromisos acordats a la cimera de París. Ara bé, per fer-ho resulta absolutament imprescindible més transparència informativa. I certament hi ha importants deficiències informatives sobre riscos financers associats al clima.


Created 2018-06-28
Size 1.28 MB
Downloads 1,712

Autors: Rafael Myro (UCM), EuropeG

Data de publicació: juny, 2018

Tipus d'arxiu: pdf

 

El Policy Brief número 13 de EuropeG es focalitza en “Creixement econòmic amb equilibri exterior. Un nou escenari per a l’economia española”. Amb el tancament de 2017, l’economia espanyola ha complert tres exercicis creixent a una taxa superior al 3 % anual i anotant un superàvit significatiu, tant en la balança per compte corrent i de capital, com en el saldo del comerç exterior de béns i serveis, que també ha tendit a incrementar-se mesurat en termes reals. A més, el dèficit en el comerç de béns, un tret característic dels comptes d’Espanya amb l’exterior, es troba actualment en el nivell més baix dels últims cinquanta anys, equivalent a l’1,9 % del PIB si es mesura en valors corrents.

 

Amb el tancament de 2017, l’economia espanyola ha complert tres exercicis creixent a una taxa superior al 3 % anual i anotant un superàvit significatiu, tant en la balança per compte corrent i de capital, com en el saldo del comerç exterior de béns i serveis, que també ha tendit a incrementar-se mesurat en termes reals. A més, el dèficit en el comerç de béns, un tret característic dels comptes d’Espanya amb l’exterior, es troba actualment en el nivell més baix dels últims cinquanta anys, equivalent a l’1,9 % del PIB si es mesura en valors corrents.


Created 2017-11-29
Size 635.83 KB
Downloads 1,699

 Autors: Europe G

Data de publicació: Novembre, 2017
Tipus d'arxiu: pdf

El Policy Brief número 12 de EuropeG es focalitza en "Mida i productivitat de l'empresa espanyola. El recurs oblidat de la qualitat de la direcció". Els seus autors Emilio Huertas (Universitat Pública de Navarra), i Vicente Salas (Universitat de Saragossa) analitzen la realitat de les pimes a Espanya, la comparen amb altres països de la Unió Europea i conclouen amb la recomanació que la productivitat ha de protagonitzar el debat sobre el creixement i la dimensió empresarial.


Created 2017-07-03
Size 774.56 KB
Downloads 1,700

Autors: Europe G 
Data de publicació: Juny, 2017
Tipus d'arxiu: pdf 

Aquest document, elaborat per l’economista Santiago Carbó, analitza en detall l’aplicació de l’entramat de la unió bancària en aquesta primera etapa i compara les diferències en la seva aplicació a Espanya i Itàlia, al mateix temps que posa de manifest altres debilitats relacionades amb el mateix entorn de la Unión Europea, l’absència de l’esquema de protecció de dipòsits i l’aparició de la competència de les fintech, sense un tractament equitatiu amb els bancs en matèria regulatòria i competitiva.

 

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí


Created 2017-06-07
Size 840.69 KB
Downloads 1,840

Autors: Europe G 
Data de publicació: Març 2017
Tipus d'arxiu: pdf 

 

El Policy Brief núm 10 d’europeG ha estat elaborat per Martí Parellada, membre d’europeG, i Luis Sanz Menéndez, investigador del CSIC a l’Institut de Polítiques i Béns Públics, amb el títol “El perquè i el com de la política d’R+D+I. La situació a Espanya”. En el document s’analitza amb detall l’impacte de la crisi en la inversió en Investigació, Desenvolupament i Innovació en el context mundial i europeu i es plantegen quines haurien de ser les reformes aplicables per a que l’economia espanyola assoleixi, com a mínim, l’objectiu marcat pel Govern espanyol, de dedicar el 2% del PIB a R+D el 2020.

 

 

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí 


Created 2016-10-06
Size 1.6 MB
Downloads 2,146

Autors: Europe G 
Data de publicació: Setembre 2016
Tipus d'arxiu: pdf 

 

En aquest treball, no es tracta de comprendre les raons de la recessió o les dificultats per reabsorbir el deute acumulat. Ara, el que és rellevant és avaluar els factors que hi ha darrere de la recuperació i fins a quin punt aquesta recuperació té bases sòlides. Aquest se centra en dos aspectes parcials, però molt rellevants. Primer, el paper de la confiança internacional sobre Espanya en la recuperació en curs i, per tant, i indirectament, el paper de les reformes internes. Segon, la situació actual del deute intern i exterior en la recuperació, pel seu paper en l’origen dels problemes que hi ha en la base de la crisi de l’euro.

 

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí


Created 2016-05-06
Size 1.59 MB
Downloads 2,052

Autors: Europe G 
Data de publicació: Maig 2016
Tipus d'arxiu: pdf 

En aquest treball es descriuen, en primer lloc, els canvis que han experimentat els sistemes bancaris de l’eurozona en els últims anys en termes tant d’estructura com en el seu marc regulador, dedicant en aquest cas una atenció especial a la unió bancària, el projecte més important dels últims trenta anys. A continuació s’analitzen els trets bàsics que presenten en l’actualitat i al final s’exposen els grans reptes als quals s’enfronten en un futur inmediat.

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí 


Created 2015-10-26
Size 1.01 MB
Downloads 2,205

Autors: Europe G
Data de publicació: Octubre 2015
Tip
us d'arxiu: pdf

La unió monetària planteja una dificultat inherent per fer front als problemes d’estabilització (provocats per l’existència de xocs asimètrics) en un context recessiu. El document aprofundeix en les diverses propostes de creació d’un mecanisme europeu de caràcter estabilitzador. La seva implementació podria ser un primer pas molt significatiu en l’avenç cap a una autèntica unió fiscal.

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí

 

 

 


Created 2014-11-13
Size 815.74 KB
Downloads 2,169

Autors: Europe G

Data de publicació: 12 de Novembre 2014
Tipus d'arxiu: pdf


La Unió Bancària ha d'allunyar els riscos del vincle pervers entre deute sobirà i estabilitat bancària per a que els contribuents no tornin a suportar el gruix dels costos de les crisis bancàries.

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí

 


Created 2014-05-07
Size 1.62 MB
Downloads 3,206

Autors: Europe G

Data de publicació: 7 de Maig 2014
Tipus d'arxiu: pdf


L'economia espanyola està sortint de la recessió, el finançament exterior ha millorat substancialment i les previsions d'activitat i ocupació anticipen un nou cicle, tot i que la seva fortalesa està per demostrar.

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí

 

 


Created 2013-12-03
Size 1.45 MB
Downloads 2,978

Autors: Europe G 

Data de publicació: 2 Desembre 2013
Tipus d'arxiu: pdf

Les reformes de caràcter estructural són imprescindibles per garantir la competitivitat de l'economia espanyola. Entre aquestes, la reforma de la legislació universitària per impulsar l'excel·lència, competitivitat i internacionalització del sistema universitari té un paper clau.

 

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí

 


Created 2012-12-26
Size 700.31 KB
Downloads 2,938

Autors: Europe G
Data de publicació: 16 Desembre 2012
Tipus d'arxiu: pdf

La crisi de l’euro ha situat en el centre del debat europeu l’avenç cap a una unió fiscal. Primer, a contracor, després, d’una manera cada vegada més clara; avui sembla que hi ha un consens fonamental entorn de la necessitat d’avançar cap a aquesta unió fiscal i sobre la idea que no hi haurà unió monetària si no va acompanyada d’una unió fiscal.

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí


Created 2012-07-10
Size 728.41 KB
Downloads 3,211

Autors: Europe G
Data de publicació: 10 Juliol 2012
Tipus d'arxiu: pdf

La crisi en què es troba immersa l’economia espanyola reflecteix els diferents efectes d’una seqüència de xocs que han alterat el comportament dels factors que, des de l’oferta i la demanda, van impulsar l’anterior creixement del PIB espanyol.

Documentació complementària

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí

Created 2012-01-25
Size 731.59 KB
Downloads 2,792

Autors: Europe G
Data de publicació: 15 Març 2012
Tipus d'arxiu: pdf
 
La crisi actual de l’eurozona constitueix la principal amenaça sobre la unió monetària i el propi mercat únic. I, probablement, sobre el conjunt de l’economia mundial.

Si no té Adobe Reader, el pot descarregar aquí