Descàrregues - Documents de Treball

Category: Documents

Created 2020-07-01
Size 555.57 KB
Downloads 748

{screenshot_end}

El document analitza l'impacte de la Covid i els canvis en la posició financera dels diferents agents institucionals

Autor: Josep Oliver


Created 2019-06-25
Size 700.09 KB
Downloads 1,042

En el document s’analitza l’evolució de l’economia espanyola en la recuperació encetada el 2013 i els factors explicatius, amb un especial èmfasi en el paper del BCE. Així mateix, s’avalua el procés de despalanquejament dels sectors residents

Autor : Josep Oliver


Created 2017-09-26
Size 286.54 KB
Downloads 1,461

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 6 de juny de 2017

El document se centra en el paper del Banc Central Europeu d'ençà l'esclat de la crisi financera i el seu impacte en la recuperació econòmica a Espanya registrada en els darrers dos anys. Així mateix, aprofundeix en el procés de despalanquejament del sector privat al llarg dels darrers anys i la influència en la recuperació dels altres "vents de cua" que han afavorit el creixement a Espanya.


Created 2017-09-26
Size 285.99 KB
Downloads 1,491

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 4 d'octubre de 2016

Sumari: El creixement del PIB espanyol i la creació d'ocuoació només són signes de solidesa econòmica aparent, però amaguen febleses rellevants com la necessitat de reconduir l'elevat deute net exterior i, també, la reducció dels passius exteriors exigibles.

* Espanya continua exposada a canvis de la confiança exterior respecte de la nostre capacitat de pagament.

* La política econòmica ha d'orientar-se cap a la millora de la prodctivitat i del sector exterior.

* En l'àmbit intern, les necessitats de despalanquejament dels sectors privats no financers poden estimar-se entre el 20/30% del PIB, mentre que els nivells de deute del sector públic s'allunyen cada vegada més de l'objectiu del 60% que marca la UE.

 


Created 2016-06-13
Size 338.64 KB
Downloads 2,101

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 8 de juny de 2016
Sumari:

1. Els canvis en el marc exterior el 2016:
accentuació tendències de fons i paper determinant del BCE
2. La responsabilitat del BCE en la recuperació 2014/2016:
confiança, càrrega financera, despesa pública i inversió privada
3. La dinàmica del despalanquejament intern:
continua el progrés tant al sector financer com al sector privat no financer
4. Balança exterior i deute amb la resta del mon: una insuficient reducció del palanquejament


Created 2016-05-05
Size 2.04 MB
Downloads 1,667

Autor: Antoni Garrido

Data de publicació: 5 de maig de 2016

 

Sumari: "La banca a l'eurozona: un sector en procés de transformació" analitza amb detall l'impacte de la crisi en els diferents sistemes bancaris de l'eurozona, la situació actual de les polítiques regulatòries i apunta tendències sobre com quedarà el nou model de negoci després de la redefinició del sector.


Created 2015-12-23
Size 354.83 KB
Downloads 1,826

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 15 de desembre del 2015
Sumari:
1. La millora en curs i els vents de cua exteriors i interns: BCE, petroli i Comissió Europea
2. L’accentuació de la recuperació el 2015 i la demanda interna: retorn al model de creixement previ a la crisi?
3. La dinàmica del sector exterior: exportacions en valors màxims però de nou contribució negativa de les exportacions netes al creixement
4. Persistència de fragilitats estructurals: excessos financers interns i exteriors i posició d’Espanya en el MIP
 

Created 2015-07-16
Size 484.47 KB
Downloads 2,388

Autor: Josep Oliver

Data de publicació:16 de juliol de 2015

La millora de la conjuntura econòmica en els darrers mesos serveix de base per analitzar les fortaleses i debilitats que enfronta la recuperació de l'economia espanyola. El document presta una atenció especial als canvis registrats en el mercat de treball


Created 2014-12-10
Size 347.69 KB
Downloads 1,935

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 10 de desembre de 2014
 

La reducció del deute privat ha anat acompanyat del deteriorament financer del sector públic, dificultant el despalanquejament necessari de l'economia espanyola. Els primers signes de recuperació econòmica van acompanyats d'una redistribució sectorial y factorial important.


Created 2014-10-02
Size 0
Downloads 13

Autor: Josep Oliver

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2014


S'ha produït una millora en el finançament exterior i els primers signes positius de l'activitat i l'ocupació, però el procés dedesendeutament és molt lent. La moderació salarial està fent possible la millora dels excedents empresarials i de la competitivitat de l'economia. No obstant, el procés serà llarg i costós i les incerteses són importants.


Created 2013-12-13
Size 449.56 KB
Downloads 2,080

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 10 de desembre de 2013


L'impuls de la demanda externa està permetent a l'economia espanyola sortir de la recessió. No obstant, les elevades taxes d'atur, la falta de crèdit i la necessitat de corregir el dèficit públic dificulten la recuperació de la demanda interna. El camí a recòrrer és encara llarg.


Created 2013-07-17
Size 272.78 KB
Downloads 2,197

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 11 de juliol de 2013

 

La progressiva correcció en l'endeutament del sector privat en aquests darrers anys ha anat acompanyada d'un augment en els nivells de deute públic. Juntament a això s'ha registrat una millora sensible en els nivells de competitivitat-preu de l'economia espanyola.

El document, base per a un debat mantingut amb representants del món acadèmic, empresarial i de mitjans de comunicació, presenta una anàlisi d'aquest procés en els anys 2008-2013.

 


Created 2013-04-16
Size 169.06 KB
Downloads 2,350

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 15 d'abril de 2013

 

Els darrers anys s'ha iniciat un procés lent d'absorció dels desequilibris acumulats per l'economia espanyola (endeutament privat i dèficit exterior), al mateix temps que han sorgit nous problemes derivats de l'explosió del deute públic. El document, base per a un debat mantingut amb representants del món acadèmic, empresarial i dels mitjans de comunicació, presenta una anàlisi d'aquest procés en els anys 2008-2013.

 


Created 2013-04-15
Size 128.91 KB
Downloads 2,245

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 8 de juny de 2012

La llarga fase expansiva registrada per l'economia espanyola entre 1995 i 2008 va generar desequilibris importants, sent-ne el més representatiu l'excesiu endeutament del sector privat. El document, base per al debat mantingut amb representants acadèmics, empresarials i dels mitjans de comunicació, analitza aquests desequilibris.