9.- "Recuperació i persistència de fragilitats: deute intern i sector exterior a Espanya 2013-2016"

En aquest treball, no es tracta de comprendre les raons de la recessió o les dificultats per reabsorbir el deute acumulat. Ara, el que és rellevant és avaluar els factors que hi ha darrere de la recuperació i fins a quin punt aquesta recuperació té bases sòlides. Aquest se centra en dos aspectes parcials, però molt rellevants. Primer, el paper de la confiança internacional sobre Espanya en la recuperació en curs i, per tant, i indirectament, el paper de les reformes internes. Segon, la situació actual del deute intern i exterior en la recuperació, pel seu paper en l’origen dels problemes que hi ha en la base de la crisi de l’euro.