7.-"La creació de mecanismes d’estabilització macroeconòmica a la zona euro"

La unió monetària planteja una dificultat inherent per fer front als problemes d’estabilització (provocats per l’existència de xocs asimètrics) en un context recessiu. El document aprofundeix en les diverses propostes de creació d’un mecanisme europeu de caràcter estabilitzador. La seva implementació podria ser un primer pas molt significatiu en l’avenç cap a una autèntica unió fiscal.