7.- "Fortaleses i debilitats de la recuperació: mercat de treball, demanda interna i desequilibris estructurals"

La millora de la conjuntura econòmica en els darrers mesos serveix de base per analitzar les fortaleses i debilitats que enfronta la recuperació de l'economia espanyola. El document presta una atenció especial als canvis registrats en el mercat de treball Autor: Josep Oliver