6- "La Unió Bancària com a via d'enfortiment de la UEM"

La Unió Bancària ha d'allunyar els riscos del vincle pervers entre deute sobirà i estabilitat bancària per a que els contribuents no tornin a suportar el gruix dels costos de les crisis bancàries.