6- "Economia espanyola 2014: l'ajust realitzat i els comptes pendents"

La reducció del deute privat ha anat acompanyat del deteriorament financer del sector públic, dificultant el despalanquejament necessari de l'economia espanyola. Els primers signes de recuperació econòmica van acompanyats d'una redistribució sectorial y factorial important. Autor: Josep Oliver