5- " Aspectes clau en l'ajust de l'economia espanyola 2012-2014"

L'economia espanyola està sortint de la recessió, el finançament exterior ha millorat substancialment i les previsions d'activitat i ocupació anticipen un nou cicle, tot i que la seva fortalesa està per demostrar.