4- "Millores a l'activitat, productivitat, sector exterior i excessos de deute: situació actual i perspectives"

L'impuls de la demanda externa està permetent a l'economia espanyola sortir de la recessió. No obstant, les elevades taxes d'atur, la falta de crèdit i la necessitat de corregir el dèficit públic dificulten la recuperació de la demanda interna. El camí a recòrrer és encara llarg. Autor: Josep Oliver