4 - "La reforma de la universitat. Un impuls a la competitivitat de l'economia espanyola"

Les reformes de caràcter estructural són imprescindibles per garantir la competitivitat de l'economia espanyola. Entre aquestes, la reforma de la legislació universitària per impulsar l'excel·lència, competitivitat i internacionalització del sistema universitari té un paper clau.