3- "On estem de l'ajustament?: endeutament privat i públic, sistema financer i sector exterior "

La progressiva correcció en l'endeutament del sector privat en aquests darrers anys ha anat acompanyada d'un augment en els nivells de deute públic. Juntament a això s'ha registrat una millora sensible en els nivells de competitivitat-preu de l'economia espanyola. El document, base per a un debat mantingut amb representants del món acadèmic, empresarial i de mitjans de comunicació, presenta una anàlisi d'aquest procés en els anys 2008-2013. Autor: Josep Oliver