3 - "Avança realment la Unió Europea cap a una Unió Fiscal?"

La crisi de l’euro ha situat en el centre del debat europeu l’avenç cap a una unió fiscal. Primer, a contracor, després, d’una manera cada vegada més clara; avui sembla que hi ha un consens fonamental entorn de la necessitat d’avançar cap a aquesta unió fiscal i sobre la idea que no hi haurà unió monetària si no va acompanyada d’una unió fiscal.