2 - “Competitivitat i despalanquejament a Espanya: els reptes pendents”

La crisi en què es troba immersa l’economia espanyola reflecteix els diferents efectes d’una seqüència de xocs que han alterat el comportament dels factors que, des de l’oferta i la demanda, van impulsar l’anterior creixement del PIB espanyol.