19.- La unió de mercat de capitals davant del Next Generation EU