17. - Els fons Next Generation i el seu efecte sobre la sostenibilitat del cicle de l'aigua

Aquest document pretén ser una anàlisi sobre l’ús delsAquest document pretén ser una anàlisi sobre l’ús delsfons Next Generation per aconseguir una gestiósostenible de l’aigua. Per això el Govern d’Espanya haelaborat el Pla de recuperació, transformació i resiliència(PRTR). L’enfocament del document fa esment al paperclau de l’aigua en el manteniment i restauració del bonestat del medi. La idea es basa en el fet que és necessàriauna gestió de l’aigua respectuosa amb l’entorn, queaporti garantia de recurs i dels serveis ecosistèmics queens proporciona. Per al futur, doncs, és necessària unagestió integrada de l’aigua en tots els seus àmbits (aigüescontinentals, subterrànies, dolces, salobres, de transiciói costaneres). També s’ha de tenir en compte la relacióentre els sistemes aquàtics i els ecosistemes terrestresque en depenen. Aquesta orientació és la que proposa laDirectiva 2000/60/EC del Parlament Europeu i delConsell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableixun marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la políticad’aigües (DMA) aprovada fa dos decennis.