14.- 'La recuperació 2013-19 i les seves perspectives: reabsorció de desequilibris financers i fragilitats pendents'

En el document s’analitza l’evolució de l’economia espanyola en la recuperació encetada el 2013 i els factors explicatius, amb un especial èmfasi en el paper del BCE. Així mateix, s’avalua el procés de despalanquejament dels sectors residents Autor : Josep Oliver