13.- “Creixement econòmic amb equilibri exterior. Un nou escenari per a l’economia española”

El Policy Brief número 13 de EuropeG es focalitza en “Creixement econòmic amb equilibri exterior. Un nou escenari per a l’economia española”. Amb el tancament de 2017, l’economia espanyola ha complert tres exercicis creixent a una taxa superior al 3 % anual i anotant un superàvit significatiu, tant en la balança per compte corrent i de capital, com en el saldo del comerç exterior de béns i serveis, que també ha tendit a incrementar-se mesurat en termes reals. A més, el dèficit en el comerç de béns, un tret característic dels comptes d’Espanya amb l’exterior, es troba actualment en el nivell més baix dels últims cinquanta anys, equivalent a l’1,9 % del PIB si es mesura en valors corrents. Autors: Rafael Myro (UCM), EuropeG