12.- "Solidaritat europea amb Espanya: el paper del BCE a la crisi i els efectes de la distensió monetària en el creixement 2015-17"

El document se centra en el paper del Banc Central Europeu d'ençà l'esclat de la crisi financera i el seu impacte en la recuperació econòmica a Espanya registrada en els darrers dos anys. Així mateix, aprofundeix en el procés de despalanquejament del sector privat al llarg dels darrers anys i la influència en la recuperació dels altres "vents de cua" que han afavorit el creixement a Espanya. Autor: Josep Oliver