11.- Presentació Policy Brief 9 "Recuperació i persistència de fragilitats: deute intern i sector exterior a Espanya 2013-2016"

Sumari: El creixement del PIB espanyol i la creació d'ocupació només són signes de solidesa econòmica aparent, però amaguen febleses rellevants com la necessitat de reconduir l'elevat deute net exterior i, també, la reducció dels passius exteriors exigibles. * Espanya continua exposada a canvis de la confiança exterior respecte de la nostre capacitat de pagament. * La política econòmica ha d'orientar-se cap a la millora de la prodctivitat i del sector exterior. * En l'àmbit intern, les necessitats de despalanquejament dels sectors privats no financers poden estimar-se entre el 20/30% del PIB, mentre que els nivells de deute del sector públic s'allunyen cada vegada més de l'objectiu del 60% que marca la UE. Autor: Josep Oliver