11.- "Estrena de la unió bancària: realitats adaptatives"

Aquest document, elaborat per l’economista Santiago Carbó, analitza en detall l’aplicació de l’entramat de la unió bancària en aquesta primera etapa i compara les diferències en la seva aplicació a Espanya i Itàlia, al mateix temps que posa de manifest altres debilitats relacionades amb el mateix entorn de la Unión Europea, l’absència de l’esquema de protecció de dipòsits i l’aparició de la competència de les fintech, sense un tractament equitatiu amb els bancs en matèria regulatòria i competitiva.