10.- "Espanya 2016: expansió monetària i fiscal i lenta reducció dels desequilibris de deute intern i exterior"

Sumari: 1. Els canvis en el marc exterior el 2016: accentuació tendències de fons i paper determinant del BCE 2. La responsabilitat del BCE en la recuperació 2014/2016: confiança, càrrega financera, despesa pública i inversió privada 3. La dinàmica del despalanquejament intern: continua el progrés tant al sector financer com al sector privat no financer 4. Balança exterior i deute amb la resta del mon: una insuficient reducció del palanquejament Autor: Josep Oliver