1- " Competitivitat, endeutament i ajustos a l'economia espanyola: elements per al debat"

La llarga fase expansiva registrada per l'economia espanyola entre 1995 i 2008 va generar desequilibris importants, sent-ne el més representatiu l'excesiu endeutament del sector privat. El document, base per al debat mantingut amb representants acadèmics, empresarials i dels mitjans de comunicació, analitza aquests desequilibris. Autor: Josep Oliver