1 - "Cap a una Unió Federal Europea: integració monetària i sobirania politica"

La crisi actual de l’eurozona constitueix la principal amenaça sobre la unió monetària i el propi mercat únic. I, probablement, sobre el conjunt de l’economia mundial.