Descargas - Documentos de trabajo

Download details

10.- 10.- "España 2016: expansión monetaria y fiscal y lenta reducción de los desequilibrios de deuda interna y externa" HOT

Information
Tamaño 338.64 KB
Descargas 1,982

Autor: Josep Oliver

Data de publicació: 8 de juny de 2016
Sumari:

1. Els canvis en el marc exterior el 2016: accentuació tendències de fons i paper determinant del BCE
2. La responsabilitat del BCE en la recuperació 2014/2016: confiança, càrrega financera, despesa pública i inversió privada
3. La dinàmica del despalanquejament intern: continua el progrés tant al sector financer com al sector privat no financer
4. Balança exterior i deute amb la resta del mon: una insuficient reducció del palanquejament